واحد پکیج پمپ حرارتی کلیه اجزای آن در یک محفظه قرار دارد. واحد معمولاً در بالای ساختمان یا یک مکان مسطح در خارج از ساختمان قرار می‌گیرد.
ادامه مطلب