برج خنک کننده وسیله خنک کننده‌ای است که باعث می‌شود عمده آب گرم در برج با سرمایش تبخیری آب خنک شود. به منظور استفاده کامل از منابع آب، کاهش بار شبکه آبرسانی شهری و کاهش هزینه بهره برداری، آب خنک کننده با برج خنک کننده و بازیافت تصفیه می‌شود.
ادامه مطلب