برج خنک کننده چیست؟

برج خنک کننده وسیله خنک کننده‌ای است که باعث می‌شود عمده آب گرم در برج با سرمایش تبخیری آب خنک شود. به منظور استفاده کامل از منابع آب، کاهش بار شبکه آبرسانی شهری و کاهش هزینه بهره برداری، آب خنک کننده با برج خنک کننده و بازیافت تصفیه می‌شود.

“متراکم کننده” وسیله‌ای است که در برج‌های خنک کننده برای افزایش سطح موجود برای آب استفاده می‌شود.

برج خنک کننده

در برج خنک کننده، مهم متراکم کردن برج است. Fill یک ورق پلاستیکی است که در برج‌های خنک کننده مورد استفاده قرار می‌گیرد تا سطح‌های بیشتری برای برج بسازد. اگر بخواهیم سطح را بسط دهیم، باید در مورد افزایش آب و متراکم شدن آن نیز توجه داشته باشیم تا آب متراکم شده برج خنک کننده سطح بیشتری داشته باشد.

متراکم شدن برج‌های خنک کننده باعث می‌شود آب گرم دارای سطح بسیار بیشتری با ورق، هوا و فضای متراکم شده از پوشش فوق العاده ضخیمی‌باشد، به طوری که آب گرم به سرعت خنک می‌شود.

پس از خنک شدن، آب در یک فضا جریان می‌یابد که از آن مجدداً برای خنک کردن آب گرم پمپ دیگر استفاده می‌شود و هوای گرم حاصل از متراکم شدن و رها شدن از بالای برج‌های خنک کننده خارج می‌شود و به همین ترتیب همواره در حال خنک کردن هوا از پایین و رها کردن است.

متراکم کننده مهمترین قسمت برج خنک کننده است و راندمان آن بستگی به میزان ارتباط کامل آب خنک کننده و هوا با متراکم کننده دارد. متراکم کننده برج خنک کننده باید طوری ساخته شود تا برخورد طولانی و بیشتری بین آب و متراکم شدن داشته باشد. متراکم کردن به آب اجازه می‌دهد تا ورقهای نازک جوی را تشکیل دهد تا در حد ممکن سطح آب را در معرض جریان متقابل قرار دهد.

برج خنک کننده

انواع متراکم کننده برج خنک کننده

عملکرد برج خنک کننده توسط عوامل زیادی تعیین می‌شود، متراکم کردن برج خنک کننده یکی از مهمترین قطعات داخلی برج خنک کننده است. انواع و کیفیت آن تعیین می‌کند که آیا برج خنک کننده می‌تواند گرما را به طور موثری انتقال دهد یا خیر. اگر نوع صحیحی از متراکم کننده برج خنک کننده را انتخاب کنید، سطح بسیار بیشتری را به آب می‌دهد و آب گرم به سرعت خنک می‌شود.

دو نوع متداول رسانای متراکم کننده وجود دارد. تراکمی‌ریزشی و تراکمی‌پوششی. اما فرق بین این دو چیست؟

تراکمی ‌ریزشی

پاشش پراکنده شامل لایه‌هایی از میله‌های افقی یا برش‌ها است. هنگامی‌که آب گرم به سطح این میله‌ها برخورد می‌کند پخش می‌شود و قطرات کوچک ایجاد می‌کند. با تشکیل قطرات بیشتر، تماس بین هوا و آب بیشتر می‌شود که سرعت سرمایش و تبخیر را تسریع می‌کند.

پاشش پراکنده برای استفاده در صنایعی که آب بی‌کیفیت یا کثیف ایجاد می‌کنند ایده آل است. از آنجا که آب برای تشکیل قطرات کوچک شکسته می‌شود هیچ واسطی وجود ندارد که بتوان خاک و مواد زائد را گرفت و درگیر کرد. بنابراین، راندمان محیط کاهش نمی‌یابد.

تراکمی‌ پوششی

تراکمی ‌پوششی از ورقهای نازک پی وی سی با فاصله، صاف و راه راه یا با بافت قرار گرفته است. این بخش مساحت بزرگی ایجاد می‌کند که روی آن آب چرخشی گرم پخش می‌شود و در تماس با هوا یک پوشش نازک ایجاد می‌کند. این امکان را می‌دهد تا گرما با سرعت زیاد تبخیر شود و سریعتر آب را خنک کند.

تراکمی‌پوششی برای خنک کردن آب تمیز و با کیفیت ایده آل است زیرا هرگونه گرد موجود در آب می‌تواند در محیط پوشش تداخل ایجاد کند و باعث کاهش کارایی و عملکرد کلی برج خنک کننده شود. با این حال اگر آب شما تمیز نیست، می‌توانید پوششی را با آبشارهای گسترده‌تر متراکم کنید.

برج خنک کننده

عملکرد متراکم برج خنک کننده

عملکرد متراکم کردن برج خنک کننده ، افزایش اتلاف گرما، طولانی شدن زمان سکونت آب خنک کننده، افزایش قسمت انتقال حرارت، افزایش انتقال حرارت و توزیع آب به طور مساوی است. برج خنک کننده ورق‌هایی از مواد را تشکیل می‌دهد که به یک الگوی موج‌دار برای گردش در آب شکل می‌گیرند. برای ایجاد ضخامت‌ها و سطوح مختلفی که می‌تواند برج‌های خنک کننده مستقلی را ایجاد کند، می‌توان آن را در بلوک‌ها جمع کرد.

اصول عملیاتی تراکم

کاربرد پوشش pp fill برای خنک کردن زباله‌های گرم است. متراکم از نوع ورق است، بنابراین جریان آب از سطح بسیار بیشتری برخوردار است و آب گرم به سرعت خنک می‌شود.

متراکم شدن برج خنک کننده باعث می‌شود آب گرم دارای سطح بسیار بیشتری با ورق و هوا و فضای متراکم شده از فیلم فوق العاده طولانی باشد ، به طوری که آب گرم به سرعت خنک شود. پس از خنک شدن ، آب در یک ظرف آب جریان می‌یابد که از آن مجدداً برای خنک کردن آب گرم دیگر پمپ می‌شود و هوای گرم خارج شده از متراکم شدن و رها شدن از بالا برج های خنک کننده خارج می‌شود و مانند این هوا به طور مداوم در حال خنک کردن هوا از پایین و رها شدن است. هوای گرم را از بالا نگه دارید تا برج خنک کننده به طور مداوم آب خنک شود.

گرمای ضایعات تولید شده در فرایند تولید صنعتی یا تبرید معمولاً با خنک کردن آب از بین می‌رود. برج خنک کننده به عنوان تبادل گرما بین آب خنک کننده حامل گرمای زباله و هوا در برج عمل می‌کند.

هدف از متراکم کردن برج خنک کننده چیست؟

هدف از متراکم کردن برج خنک کننده، خنک کردن آب برای استفاده کامل از منابع آب، کاهش بار شبکه آبرسانی شهری و کاهش هزینه بهره برداری است، آب خنک کننده با خنک کننده برج، تصفیه و بازیافت می‌شود.

چگونه برج خنک کننده متراکم را انتخاب کنیم؟

تراکمی پوششی و تراکمی ریزشی برای تسهیل فرآیند تبخیر و سرمایش در برج خنک کننده ایده‌آل هستند. با این حال رساناهای متراکم کننده پوششی در انتقال حرارت کارآمدتر هستند زیرا مساحت بیشتری را ایجاد می‌کنند، از این رو عملکرد بهینه‌ای دارند. با این حال، به دلیل قرارگرفتن در معرض دائم آب در دماهای بسیار بالا مستعد پارگی است.

اگر برنامه‌های برج خنک کننده شما شامل چرخش آب با کیفیت پایین و مواد جامد بالا هستند، ممکن است برای عملکرد بهتر رساناهای متراکم کننده ریزشی را انتخاب کنید. همچنین ، اگر آب در دماهای بسیار بالا تولید شود، ممکن است رساناهای متراکم ریزشی را با میله‌های فلزی در نظر بگیرید زیرا رسانه های متراکم کننده پوششی خیلی زود از بین می‌روند.

برج‌های خنک کننده تجهیزات اساسی در اکثر صنایع تولیدی هستند. با استفاده از این دانش، می‌توانید نوع مناسب برای متراکم کردن برج را برای عملکرد بهینه و کارایی بهتر برج خنک کننده صنعت خود انتخاب کنید. برج خنک کننده هسته اصلی اتلاف گرما برای گردش آب در تولید صنعتی است. در صنعت چین بر هزینه و کارایی تولید تأثیر می‌گذارد.

استفاده نامناسب از برجهای خنک کننده در تولید صنعتی می‌تواند منجر به اتلاف گرما، رکود تولید و خطر بالای دمای آب شود. برج خنک کننده عامل اصلی تحریک چرخه گرمابی است. بنابراین، ما باید قالبا برج خنک کننده با کیفیت را انتخاب کنیم.

ترجمه و گرد آوری: سیبری صنعت

منبع: saracoolingtower.com